Sylka Crystal Guinea Pig

MŁODZIEŻOWY  CHAMPION POLSKI
samica
Angielski Crested
White de
data ur.28.12.2019
Hod. Sylwia Kochmańska
Nr. Rej. CCP/2020/373
I pokolenie II pokolenie
Matka/Dam:
CH.PL
Tropea Juras

Angielski Crested
White p.e.
CZ.CH,INT.CH
White Rose Juras

Angielski Crested
White p.e.
Jura Juras
Angielski Crested
White p.e.
Ojciec/Sire:
MŁ.CH.PL., INT.CH.
Ignaś Crystal Guinea Pig

Seld
White d.e.

MŁ.CH.PL, SK.CH, INT.CH
Cyzia Crystal Guinea Pig

Self
Cream

MŁ.CH.PL
Define Ice A- Team

Self
White d.e.