Wystawy 2022

XCI Międzynrodowa Wystawa RŚM  & XCII Międzynarodowa Wystawa RŚM
Wrocław 15.05.2022
Judge Natalia Paradowska :

Joyce Crystal Guinea Pig : dosk BCAC
Iowa Crystal Guinea Pig : dosk BCAC, BOB Baby
Givenchy Crystal  Guinea Pig : dosk JCAC, BOB Junior, BOB
Xantia Crystal Guinea Pig : dosk CAC


Judge Andrea Kroftova:

Joyce Crystal Guinea Pig : dosk BCAC
Iowa Crystal Guinea Pig : dosk BCAC, BOB Baby, III BIS Baby
Givenchy Crystal  Guinea Pig : dyskwalifikacja
Xantia Crystal Guinea Pig : dosk CAC, BOB Adult, BOB, III Best in Show Adult